Juridische informatie

Deze website is eigendom van Office de Tourisme Millau Grands Causses

De publicatieverantwoordelijke van de website is Laetitia Raisin-Robert.
De foto’s op de website zijn niet vrij van rechten.

De website wordt geproduceerd en gehost door het bedrijf RACCOURCI in La Rochelle:

Explore Millau neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van het Transparency & Consent Framework van IAB Europe. Wij gebruiken het Consent Management Platform n°92. U kunt uw keuzes op elk gewenst moment wijzigen door hier te klikken

RACCOURCI Agence Web
18 boulevard du maréchal Lyautey
17000 LA ROCHELLE
www.raccourci.fr

 

1. TECHNISCHE INFORMATIE

De gebruiker van deze site erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken en dat hij/zij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt.
De gebruiker erkent dat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld dat deze site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen.
OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES kan de site onderbreken om onderhoudsredenen en zal zich inspannen om de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar site.

2. WET GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met artikel 27 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 worden gebruikers ervan op de hoogte gesteld dat de optionele informatie die zij verstrekken door de formulieren op de site in te vullen, zal worden gebruikt om te reageren op hun verzoek, Ze zijn bestemd voor het OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES, dat belast is met de verwerking ervan, voor doeleinden van administratief en commercieel beheer en, behoudens bezwaar van de gebruiker, voor andere vennootschappen van de groep of partnervennootschappen van het OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES.
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij/zij het recht heeft alle hem/haar betreffende persoonsgegevens in te zien en te rectificeren door te schrijven naar OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES.

Privacybeleid
Het OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES neemt deel aan en leeft alle specificaties en beleidsregels na van het Transparency & Consent Framework van IAB Europe. Wij gebruiken het Consent Management Platform n°92. U kunt uw keuzes te allen tijde wijzigen door <a href=”#cmp”>hier</a>.

3. EIGENDOM, AUTEURSRECHT

De algemene structuur, evenals de software, teksten, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), knowhow en alle andere elementen waaruit de site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES.
Een gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk middel dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L.335-2

Hetzelfde geldt voor de databases op de website, die worden beschermd door de bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases, en waarvan OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES de producent is.
Geen enkele gebruiker of bezoeker van de website mag een hyperlink naar deze site aanbrengen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES.

4. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST VOOR PROMOTIE-EMAILVERZENDING

De informatie en persoonsgegevens die via de formulieren op deze site worden verzameld, worden verwerkt door de computer, zodat wij u per e-mail kunnen informeren over nieuws, onze commerciële aanbiedingen en/of die van onze partners. Het niet beantwoorden van optionele vragen heeft geen gevolgen, ze stellen ons alleen in staat u beter te leren kennen.

Wij garanderen dat alle middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens die u ons toevertrouwt, te waarborgen.

Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 hebt u recht op inzage, rectificatie en verwijdering van gegevens die u betreffen.

5. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN HET TOERISMEKANTOOR MILLAU GRANDS CAUSSES

In toepassing van artikel R.211-12 van het Franse Wetboek voor Toerisme omvatten de algemene verkoopvoorwaarden alle artikelen R.211-3 tot en met R.211-11 van het Franse Wetboek voor Toerisme. Ze informeren de klant over alle algemene verplichtingen van de exploitant en de verplichtingen die op bijzondere wijze zijn gespecificeerd.

6.

6. CHARTER VOOR HET PUBLICEREN VAN REVIEWS OP DE WEBSITE

Reviews die door internetgebruikers worden geplaatst, worden voor publicatie vooraf gemodereerd door het redactieteam.

Reviews worden volledig gepubliceerd of verwijderd als ze worden geacht niet te voldoen aan het handvest.

Internetgebruikers zijn verantwoordelijk voor de reviews die ze plaatsen. Het VVV-kantoor distantieert zich van alle opmerkingen van internetgebruikers, aangezien hun opmerkingen onder hun eigen verantwoordelijkheid vallen en niet de standpunten van het VVV-kantoor weerspiegelen. In dit opzicht kan de VVV in geen geval aansprakelijk worden gesteld naar aanleiding van de publicatie van een mening.

Wanneer een internetgebruiker meerdere keren dezelfde mening plaatst, publiceert de redactie slechts één versie. Internetgebruikers worden erop gewezen dat de inhoud van de door hen geplaatste recensies niet in strijd mag zijn met geldende wet- en regelgeving of met dit handvest. Bovendien verbindt de internetgebruiker zich ertoe om, door het publiceren van een recensie, geen lasterlijke, beledigende, racistische, denigrerende, smadelijke, inbreuk makende op het imago van een persoon of inbreuk makende op de privacy te maken. Economisch parasitisme, oneerlijke concurrentie, inbreuk op handelsnamen, inbreuk op auteursrechten of inbreuk op handelsmerken is eveneens verboden.

Bij het publiceren van hun recensie dienen internetgebruikers zich volledig bewust te zijn van het feit dat de opmerkingen die zij maken hun mening en persoonlijke opinie weerspiegelen en mogelijk hun aansprakelijkheid inhouden. Het toeristenbureau behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om elke recensie te verwijderen die in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, of die off-topic, lasterlijk of beledigend is. Als u van mening bent dat een bericht niet in overeenstemming is met dit handvest, neem dan contact op met het toeristenbureau. We zullen onmiddellijk een passend antwoord geven.

Het bezoek voortzetten

Sluiten