Algemene verkoopvoorwaarden

Standaard informatieformulier – Niet-internetpakket

De aan u aangeboden combinatie van reisdiensten is een pakket in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302 en artikel L.211-2 II van het Wetboek voor Toerisme.

U profiteert derhalve van alle door de Europese Unie toegekende rechten die van toepassing zijn op pakketten, zoals omgezet in het Wetboek voor Toerisme. Office de Tourisme Millau Grands Causses is volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het arrangement in zijn geheel.

Ook beschikt Office de Tourisme Millau Grands Causses, zoals de wet voorschrijft, over bescherming om uw betalingen terug te betalen en, indien vervoer is inbegrepen in het arrangement, om uw repatriëring te garanderen in geval van insolventie.

Essentiële rechten uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2302 omgezet in het Wetboek voor Toerisme

Reizigers ontvangen alle essentiële informatie over het pakket voordat zij de pakketreisovereenkomst aangaan.

De organisator en de doorverkoper zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen.

Reizigers krijgen een telefoonnummer voor noodgevallen of contactgegevens waarmee zij de organisator of doorverkoper kunnen bereiken.

Reizigers kunnen hun pakket aan een andere persoon overdragen, mits dit redelijk van tevoren wordt gemeld en mogelijk tegen betaling van extra kosten.

De prijs van het pakket kan alleen worden verhoogd als specifieke kosten stijgen (bijvoorbeeld brandstofprijzen) en als deze mogelijkheid expliciet in het contract is opgenomen, en kan in geen geval minder dan twintig dagen voor aanvang van het pakket worden gewijzigd. Als de prijsverhoging meer dan 8% van de pakketprijs bedraagt, kan de reiziger het contract opzeggen. Indien de organisator zich het recht voorbehoudt om de prijs te verhogen, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering in geval van een verlaging van de bijbehorende kosten.

Reizigers kunnen de overeenkomst opzeggen zonder annuleringskosten te betalen en krijgen hun volledige betalingen terugbetaald indien een van de essentiële onderdelen van het pakket, anders dan de prijs, een belangrijke wijziging ondergaat.

Reizigers kunnen de overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten vóór aanvang van het pakket annuleren in geval van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er ernstige veiligheidsproblemen op de bestemming zijn die van invloed kunnen zijn op het pakket.

Reizigers kunnen bovendien te allen tijde vóór aanvang van het pakket de overeenkomst opzeggen tegen betaling van passende en te rechtvaardigen annuleringskosten.

Als na aanvang van het pakket belangrijke onderdelen van het pakket niet volgens plan kunnen worden geleverd, moeten reizigers zonder extra kosten passende alternatieve diensten worden aangeboden. Reizigers kunnen het contract opzeggen zonder annuleringskosten te betalen als de diensten niet worden uitgevoerd in overeenstemming met het contract, de uitvoering van het pakket hierdoor aanzienlijk wordt verstoord en de organisator het probleem niet verhelpt.

Reizigers hebben ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reisdiensten.

De organisator of doorverkoper moet bijstand verlenen als de reiziger in moeilijkheden verkeert.

In geval van insolventie van de organisator of doorverkoper worden alle betaalde bedragen terugbetaald. Als de organisator of doorverkoper insolvent wordt na aanvang van het arrangement en het vervoer in het arrangement is inbegrepen, wordt de repatriëring van de reizigers gegarandeerd. Het toeristenbureau Millau Grands Causses heeft insolventiebescherming afgesloten bij APST, 15 avenue Carnot – 75017 Parijs, tel 01 44 09 25 35, e-mail: info@apst.travel.

Reizigers kunnen contact opnemen met deze organisatie als hun diensten worden geweigerd vanwege insolventie van het toeristenbureau Millau Grands Causses.

 

Richtlijn (EU) 2015/2302 omgezet in nationaal recht: www.legifrance.gouv.fr (art. L211.1 e.v. van het Wetboek Toerisme).

 

Standaardinformatieformulier – Pakketreizen via internet

De aan u aangeboden combinatie van reisdiensten is een pakket in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302 en artikel L.211-2 II van de Franse Code du Tourisme. U profiteert dus van alle door de Europese Unie toegekende rechten die van toepassing zijn op pakketten, zoals omgezet in het Wetboek voor Toerisme. Het toeristenbureau Millau Grands Causses is volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het arrangement als geheel. Bovendien heeft de Dienst voor Toerisme van Millau Grands Causses, zoals vereist door de wet, de bescherming om uw betalingen terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in het arrangement, uw repatriëring te verzekeren in geval van insolvabiliteit.

Essentiële rechten uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2302 omgezet in Reizigers ontvangen alle essentiële informatie over het pakket voordat zij de pakketreisovereenkomst aangaan.

De organisator en de doorverkoper zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen.

Reizigers krijgen een telefoonnummer voor noodgevallen of contactgegevens waarmee zij de organisator of doorverkoper kunnen bereiken.

Reizigers kunnen hun pakket aan een andere persoon overdragen, mits dit redelijk van tevoren wordt gemeld en mogelijk tegen betaling van extra kosten.

De prijs van het pakket kan alleen worden verhoogd als specifieke kosten stijgen (bijvoorbeeld brandstofprijzen) en als deze mogelijkheid expliciet in het contract is opgenomen, en kan in geen geval minder dan twintig dagen voor aanvang van het pakket worden gewijzigd. Als de prijsverhoging meer dan 8% van de pakketprijs bedraagt, kan de reiziger het contract opzeggen. Indien de organisator zich het recht voorbehoudt om de prijs te verhogen, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering in geval van een verlaging van de bijbehorende kosten.

Reizigers kunnen de overeenkomst opzeggen zonder annuleringskosten te betalen en krijgen hun volledige betalingen terugbetaald indien een van de essentiële onderdelen van het pakket, anders dan de prijs, een belangrijke wijziging ondergaat.

Reizigers kunnen de overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten vóór aanvang van het pakket annuleren in geval van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er ernstige veiligheidsproblemen op de bestemming zijn die van invloed kunnen zijn op het pakket.

Reizigers kunnen bovendien te allen tijde vóór aanvang van het pakket de overeenkomst opzeggen tegen betaling van passende en te rechtvaardigen annuleringskosten.

Als na aanvang van het pakket belangrijke onderdelen van het pakket niet volgens plan kunnen worden geleverd, moeten reizigers zonder extra kosten passende alternatieve diensten worden aangeboden. Reizigers kunnen het contract opzeggen zonder annuleringskosten te betalen als de diensten niet worden uitgevoerd in overeenstemming met het contract, de uitvoering van het pakket hierdoor aanzienlijk wordt verstoord en de organisator het probleem niet verhelpt.

Reizigers hebben ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reisdiensten.

De organisator of doorverkoper moet bijstand verlenen als de reiziger in moeilijkheden verkeert.

In geval van insolventie van de organisator of doorverkoper worden alle betaalde bedragen terugbetaald. Als de organisator of doorverkoper insolvent wordt na aanvang van het arrangement en het vervoer in het arrangement is inbegrepen, wordt de repatriëring van de reizigers gegarandeerd. Het toeristenbureau Millau Grands Causses heeft insolventiebescherming afgesloten bij APST, 15 avenue Carnot – 75017 Parijs, tel 01 44 09 25 35, e-mail: info@apst.travel.

Reizigers kunnen contact opnemen met deze organisatie als hun diensten worden geweigerd vanwege insolventie van het toeristenbureau Millau Grands Causses.

 

Richtlijn (EU) 2015/2302 omgezet in nationaal recht: www.legifrance.gouv.fr (art. L211.1 e.v. van de Code du Tourisme)

 

Standaardinformatieformulier – Reisdiensten met ongeacht welke middelen

Als u deze reisdienst koopt, profiteert u van de rechten die worden verleend door de Code du Tourisme. Het toeristenbureau van Millau Grands Causses is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de reisdienst. Bovendien beschikt Toeristenbureau Millau Grands Causses, zoals wettelijk vereist, over bescherming om uw betalingen terug te betalen in geval van insolventie.

Essentiële rechten die worden verleend door Richtlijn (EU) 2015/2302 die is omgezet in het Wetboek voor Toerisme:

Reizigers ontvangen alle essentiële informatie over de reisdienst voordat het reiscontract wordt gesloten.

De dienstverlener en de doorverkoper zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de reisdienst.

Reizigers krijgen een telefoonnummer voor noodgevallen of contactgegevens waarmee zij de dienstverlener of doorverkoper kunnen bereiken.

Reizigers kunnen hun reisdienst overdragen aan een andere persoon, mits dit redelijk van tevoren wordt gemeld en eventueel tegen betaling van extra kosten.

De prijs van de reisdienst kan alleen worden verhoogd als specifieke kosten stijgen en als deze mogelijkheid expliciet in het contract is opgenomen, en kan in geen geval minder dan twintig dagen voor aanvang van de reis worden gewijzigd. Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de reisdienst bedraagt, kan de reiziger het contract verbreken. Indien de dienstverlener zich het recht voorbehoudt om de prijs te verhogen, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering in geval van een verlaging van de bijbehorende kosten.

Reizigers kunnen de overeenkomst opzeggen zonder annuleringskosten te betalen en krijgen hun volledige betalingen terugbetaald indien een van de essentiële onderdelen van de overeenkomst, met uitzondering van de prijs, een belangrijke wijziging ondergaat.

Reizigers kunnen het contract zonder betaling van annuleringskosten vóór aanvang van de dienstverlening annuleren in geval van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er ernstige veiligheidsproblemen op de bestemming zijn die van invloed kunnen zijn op de reis.

Reizigers kunnen bovendien op elk moment voor aanvang van de reis het contract opzeggen tegen betaling van passende en te rechtvaardigen annuleringskosten.

Als na aanvang van de reis belangrijke onderdelen van de reis niet volgens plan kunnen worden uitgevoerd, moeten reizigers zonder extra kosten passende alternatieve diensten worden aangeboden. Reizigers kunnen het contract opzeggen zonder annuleringskosten te betalen als de diensten niet worden uitgevoerd in overeenstemming met het contract, dit de uitvoering van de reis aanzienlijk verstoort en de dienstverlener het probleem niet verhelpt.

Reizigers hebben ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reisdienst.

De dienstverlener of doorverkoper moet bijstand verlenen als de reiziger in moeilijkheden verkeert.

Als de organisator of doorverkoper insolvent wordt, worden alle betaalde bedragen terugbetaald. Als de organisator of doorverkoper insolvent wordt na aanvang van het arrangement en het vervoer in het arrangement is inbegrepen, wordt de repatriëring van de reizigers gegarandeerd. Het toeristenbureau Millau Grands Causses heeft insolventiebescherming afgesloten bij APST, 15 avenue Carnot – 75017 Parijs, tel 01 44 09 25 35, e-mail: info@apst.travel.

Reizigers kunnen contact opnemen met deze organisatie als hun diensten worden geweigerd vanwege insolventie van het toeristenbureau Millau Grands Causses.

 

Richtlijn (EU) 2015/2302 omgezet in nationaal recht: /www.legifrance.gouv.fr (art. L211.1 e.v. van het Wetboek voor Toerisme)

SPECIFIEKE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR TOERISTENPAKKETTEN EN DIENSTEN van het toeristenbureau van Millau Grands Causses

Overeenkomstig artikel R211.4 van het Wetboek van Toerisme hebben deze bijzondere verkoopvoorwaarden tot doel de klanten van het toeristenbureau van Millau Grands Causses vóór de ondertekening van het contract te informeren.

Overeenkomstig artikel L211.9 van het Wetboek van Toerisme maakt deze precontractuele informatie integraal deel uit van het contract en kan alleen worden gewijzigd als onderdeel van een overeenkomst die uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen.

Deze CPV’s kunnen te allen tijde door het toeristenbureau worden gewijzigd en bijgewerkt. De CPV’s die van toepassing zijn, zijn de CPV’s die van kracht zijn op het moment van de bestelling.

Deze CPV’s worden aan de klant meegedeeld op het moment dat hij een dienst reserveert bij de TO en kunnen worden geraadpleegd en gedownload op de website: https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/

 

1. Totstandkoming van het contract

1.1 – Algemene bepalingen

De reservering van een van de toeristische diensten (accommodatie, vervoer, verblijf, rondleidingen, kaartverkoop…) die worden aangeboden door het VVV-kantoor op de marktplaats EXPLORE MILLAU en aan de verkoopbalie, houdt in dat de klant zonder voorbehoud akkoord gaat met de bepalingen van onze bijzondere verkoopvoorwaarden (CPV).

Het VVV-kantoor van Millau Grands Causses is niet de enige Verkoper van alle producten die beschikbaar zijn op de EXPLORE-MILLAU marktplaats; de Verkoper, waarvan de naam staat vermeld op het beschrijvingsformulier van elk Product, is de medecontractant van de Koper van het koopcontract en publiceert zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden. In feite zijn de speciale verkoopvoorwaarden van de Verkoper van toepassing.

 

1.2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 

Voor inkomende producten: De reservering wordt als definitief beschouwd vanaf het moment dat deze is bevestigd door toezending van het ingevulde, gedateerde en door beide partijen ondertekende bestelformulier en een aanbetaling van 30% vóór aanvang van de bestelde diensten en vóór de op het bestelformulier aangegeven uiterste datum.

Bij elke reservering minder dan 30 dagen vóór aanvang van de dienst is het restbedrag van de dienst verschuldigd bij de reservering.

 

Voor evenementen of diensten voor toeristische activiteiten die worden aangeboden door het toeristenbureau, moet de klant, na controle van de gegevens van de bestelling en op voorwaarde dat hij/zij vooraf de algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen, overgaan tot volledige betaling van de bestelling om het verkoopcontract te formaliseren.

De bevestiging van de bestelling na de boeking (e-mail, kassabon of omwisselbon) is nodig voor het verkrijgen van elk document dat is opgenomen in het boekingsdossier. Deze moet bij aanvang van de dienst aan elke betrokken partner worden overhandigd. Als u geen orderbevestiging ontvangt, is het uw verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk contact op te nemen met het toeristenbureau.

Het contract dat onder de bovengenoemde voorwaarden tot stand komt, is bindend voor alle deelnemers die bij de reservering worden vermeld en die deze verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud accepteren en zich verplichten deze na te leven.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat op een bestelling meerdere algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn die op de productbladen worden vermeld, afhankelijk van de aard van de gekozen services.

 

2. Voorwaarden voor de uitvoering van de diensten

De duur van elke dienst is de duur die wordt vermeld op de website van het toeristenbureau van Millau. Voor een correcte uitvoering van bepaalde services moet de klant op de aangegeven dag en tijd aanwezig zijn, of rechtstreeks contact opnemen met de leverancier in geval van vertraging.

 

2-1 Voor verblijven met accommodatie

De services voor accommodatie die al dan niet zijn inbegrepen in een pakket, worden berekend in aantal nachten (overnachtingen). De prijzen zijn inclusief kamerhuur en ontbijt, of halfpension, of volpension. De diensten die zijn inbegrepen in het pakket staan vermeld op het productblad op onze website of in onze verschillende brochures voor elke dienst. Tenzij anders vermeld in het contract, zijn drankjes tijdens de maaltijd of andere supplementen niet inbegrepen. Als een klant een kamer voor twee personen bezet, wordt een toeslag in rekening gebracht die ’toeslag voor een eenpersoonskamer’ wordt genoemd.

Bij het boeken van een accommodatie vragen we u om de hotelier rechtstreeks te informeren over uw aankomsttijd, aangezien sommige hotels geen nachtreceptie hebben.

 

2-2 Voor ticketverkoop

Bestelde tickets worden niet per post verzonden, behalve in specifieke gevallen bij bepaalde dienstverleners.

 

2-3 Voor het boeken van toeristische activiteiten en evenementen door het toeristenbureau van Millau Grands Causses

Voor alle toeristische activiteiten en evenementen geldt dat de dienst door het toeristenbureau kan worden geannuleerd vanwege slechte weersomstandigheden of in geval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6.3 van deze CPV – in dat geval krijgt u het betaalde bedrag terugbetaald zonder dat u hiervoor aanspraak kunt maken op enige vergoeding. Alle deelnemers moeten zich houden aan de veiligheids-, voorzichtigheidsen verkeersregels en het advies van de gids opvolgen tijdens het bezoek. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders, voogden, leraren of verzorgers. Aangezien de diensten te voet plaatsvinden, moeten de deelnemers zijn uitgerust met goed schoeisel en kleding die geschikt is voor de weersomstandigheden van de dag.

De klant moet op de aangegeven dag op de in het contract vermelde tijden en plaatsen aanwezig zijn.

De minimale groepsgrootte voor elke dienst staat vermeld op elk productblad.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn een excursie te annuleren als het minimumaantal deelnemers niet wordt gehaald. U wordt van deze beslissing op de hoogte gesteld volgens de voorwaarden van artikel 6.2 van deze CPV. In geval van annulering door het toeristenbureau worden uw betalingen volledig aan u terugbetaald, zonder verdere compensatie. Alle door de klant gemaakte kosten blijven voor zijn/haar rekening.

 

2-4 Voor inkomende producten:

Aankomst: de klant moet op de aangegeven dag en op de tijden die op het reserveringscontract staan vermeld, arriveren. Als dit niet mogelijk is, als hij te laat komt of als hij op het laatste moment verhinderd is, verplicht hij zich om de Dienst voor Toerisme van Millau hiervan op de hoogte te stellen en de eerste dienstverlener te informeren waarvan het adres en telefoonnummer op de voucher staan vermeld.

 

3. Vertraging: de rondleiding wordt dan ingekort of de oorspronkelijke duur wordt gehandhaafd, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gids. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van 14 dagen is niet van toepassing op accommodatie, vervoer, catering of vrijetijdsdiensten (kaartverkoop, rondleidingen…) die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode worden geleverd in toepassing van artikel L121-21-8, 12° van de Franse consumentenwet.

Het herroepingsrecht van 14 dagen is niet van toepassing op producten die te koop zijn in de winkel van het toeristenbureau van Millau Grands Causses. Producten kunnen niet worden geruild of gerestitueerd.

 

4. Prijzen

Alle prijzen worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw of volgens het speciale reisbureauregime of exclusief btw.

tenzij anders is bepaald in een beschrijving van een dienst die in het contract is bevestigd, zijn de volgende zaken niet bij de prijs inbegrepen: uitgaven van persoonlijke aard, verzekeringen, optionele of optionele diensten die niet in de beschrijving van de dienst zijn opgenomen en, indien van toepassing, de toeristenbelasting.

 

5. Betaling

 

5.1 Voor inkomende producten:

Alle reserveringen zijn onderhevig aan betaling van de volledige service of betaling van een aanbetaling en een restbedrag dat 30 dagen voor aanvang van de service moet worden voldaan, afhankelijk van het type service waarop is ingetekend, zoals aangegeven op onze media en in het contract. Voor services waarvoor een aanbetaling en een restbedrag moeten worden betaald minder dan 30 dagen voor aanvang van de service, wordt het volledige bedrag van de service betaald op het moment van reservering.

De betaling wordt uitgevoerd:

Met bankcheque: betaalbaar aan Trésor Public, waarbij om een fotokopie van het paspoort of de nationale identiteitskaart kan worden gevraagd,

Met bankoverschrijving: IBAN (zie factuur en/of contract).

Voor receptieve producten stuurt het toeristenbureau de klant 10 dagen voor de startdatum van de services de verschillende inwisselbonnen die bij elk bezoek aan de serviceverlener moeten worden ingeleverd.

 

5.2Voor producten aan de verkoopbalie:

Het toeristenbureau stuurt de klant een factuur na volledige bevestiging van de registratie.

In contanten: uitsluitend in euro’s, in de kantoren van het toeristenbureau binnen de grenzen die worden aangegeven in de artikelen L112-6 en D112-3 van het Monetair en Financieel Wetboek,

Met bankcheque: betaalbaar aan de schatkist, waarbij om een fotokopie van het paspoort of de nationale identiteitskaart kan worden gevraagd,

Met bankkaart: in de kantoren van het toeristenbureau en op de website door kaarten van de netwerken Carte Bleue, Visa, Europcard/Mastercard worden geaccepteerd), via een beveiligd betalingssysteem dat volledig gecodeerd en zodanig beveiligd is dat derden er geen kennis van kunnen nemen tijdens het transport over het netwerk.

Vakantiebonnen: het is mogelijk om geheel of gedeeltelijk met vakantiebonnen te betalen. Voor vakantiebonnen wordt geen wisselgeld gegeven.

 

5.3 Voor online verkochte producten:

Met bankkaart: kaarten van de netwerken Carte Bleue, Visa en Europcard/Mastercard worden geaccepteerd via een beveiligd betalingssysteem dat volledig is versleuteld en zodanig is beveiligd dat derden er tijdens het transport over het netwerk geen kennis van kunnen nemen.

Met ANCV-connect cheque: het is mogelijk om geheel of gedeeltelijk met ANCV-connect cheque te betalen. Voor vakantiecheques wordt geen wisselgeld gegeven.

 

6. Annuleringsvoorwaarden

 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat bepaalde diensten niet kunnen worden geannuleerd of gerestitueerd.

 

6.1 Door de klant:

In overeenstemming met artikel L. 211-14, I van het Wetboek van Toerisme, kan de klant het contract op elk moment voor de start van de dienst annuleren, mits de volgende procedure en voorwaarden voor terugbetaling worden gerespecteerd:

– Elke gedeeltelijke of volledige annulering moet per e-mail worden gemeld aan groupes@ot-millau.fr voor inkomende producten en aan contact@ot-millau.fr voor individuele diensten, of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan het toeristenbureau van Millau Grands Causses

 

6.1.1 Annulering van ontvankelijke producten, de kosten van oplossing/annulering worden als volgt vastgesteld, tenzij er specifieke contractuele aanwijzingen zijn

– 30 dagen voor de datum van het verblijf wordt 10% van de prijs van het verblijf ingehouden,

– tussen de 30e en de 10e dag inclusief voor aanvang van het verblijf: wordt 30% van de prijs van het verblijf ingehouden,

– tussen de 10e en de 2e dag voor aanvang van het verblijf: 50% van de prijs van het verblijf wordt ingehouden,

– minder dan 2 dagen voor aanvang van het verblijf of in geval van no-show: 100%.

Als de klant het verblijf onderbreekt, vindt er geen restitutie plaats.

Een gedeeltelijke annulering komt overeen met een vermindering van een van de elementen van de service. Deze bepalingen zijn niet van toepassing als er een minnelijke schikking is getroffen tussen het toeristenbureau en de klant.

 

6.1. Annulering van toeristische activiteiten en evenementen2 Annulering van toeristische activiteiten en evenementen georganiseerd door het toeristenbureau van Millau Grands Causses, worden de kosten van oplossing/annulering als volgt vastgesteld, tenzij er specifieke contractuele aanwijzingen zijn:

-+ als de annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de dienst plaatsvindt, vindt er geen terugbetaling of uitstel of omruiling plaats. Er wordt dan 100% van de prijs van de service ingehouden.

 

6.1.3 Annulering van tickets: de kosten van oplossing/annulering worden als volgt vastgesteld, tenzij anders vermeld in het contract:

Tickets kunnen niet worden teruggenomen, geruild of gerestitueerd.

 

6.1.4 Annulering van externe toeristische services die worden doorverkocht aan de verkoopbalie:

De annuleringsvoorwaarden van het toeristenbureau zijn van toepassing en kunnen variëren afhankelijk van de service.

 

6.1.5 Annulering van externe toeristische services online op de marktplaats:

De annuleringsvoorwaarden van de aanbieder zijn van toepassing en kunnen variëren afhankelijk van de service.

6.1.6 Annulering van individuele sportvakanties:

De annulering van de reservering door de klant kan niet leiden tot terugbetaling van het bedrag van de ontvangen service door het toeristenbureau van Millau Grands Causses. In geval van overmacht en uitsluitend op vertoon van bewijs, vergoedt het toeristenbureau van Millau Grands Causses de klant 75% van het bedrag van de dienst.

6.2 Van de kant van het toeristenbureau

 

6.2.1 Annulering van inkomende producten:

In overeenstemming met artikel L. 211-14, III van het Franse Wetboek voor Toerisme kan het Office du Tourisme het contract annuleren en de klant het volledige bedrag van de betalingen terugbetalen, zonder verdere compensatie, indien:

1. Het aantal geboekte personen voor de toeristische dienst is gedaald. Het aantal personen dat is geboekt voor de toeristische dienst of het pakket is lager dan het minimumaantal dat in het contract is gespecificeerd en het Office du Tourisme stelt de klant op de hoogte van de annulering van het contract binnen de periode die in het contract is gespecificeerd, en niet later dan:

20 dagen voor aanvang van de dienst als deze langer duurt dan 6 dagen,
7 dagen voor aanvang van de dienst als deze tussen 2 en 6 dagen duurt,
48 uur voor aanvang van de dienst als deze korter duurt dan 2 dagen.
2. Andere gevallen van annulering door het toeristenbureau: Als het toeristenbureau de dienst voor aanvang annuleert, krijgt de klant, onverminderd eventuele eisen tot vergoeding van geleden schade, het betaalde bedrag onmiddellijk en zonder boete terugbetaald. Hij ontvangt ook een vergoeding die ten minste gelijk is aan de boete die hij zou hebben betaald als de annulering op die datum aan hem te wijten zou zijn geweest. Deze bepalingen zijn niet van toepassing als er een minnelijke schikking is getroffen waarbij de klant een vervangende dienst aanvaardt die wordt aangeboden door het toeristenbureau.

 

6.2.2 Annulering van toeristische activiteiten en evenementen door de Dienst voor Toerisme van Millau Grands Causses,

In geval van annulering door de Dienst voor Toerisme van Millau Grands Causses van een van zijn toeristische activiteiten of evenementen, stelt de Dienst voor Toerisme van Millau Grands Causses de klant hiervan op de hoogte, op welke manier dan ook. De klant krijgt, onverminderd eventuele eisen tot vergoeding van geleden schade, de betaalde bedragen zonder boete terugbetaald. Deze bepalingen zijn niet van toepassing als er een minnelijke schikking is getroffen waarbij de klant een andere dienst aanvaardt die wordt aangeboden door het toeristenbureau van Millau Grands Causses.

 

6.2.3 Annulering van externe toeristische diensten die worden doorverkocht aan de verkoopbalie:

De annuleringsvoorwaarden van het toeristenbureau zijn van toepassing en kunnen variëren afhankelijk van de dienst.

 

6.2.3 Annulering van toeristische services buitenshuis die worden doorverkocht op de marktplaats:

De annuleringsvoorwaarden van de aanbieder zijn van toepassing en kunnen variëren afhankelijk van de service.

6.2.4 Annulering van individuele sportonderbrekingen:

Deze onderbrekingen worden alleen georganiseerd als de gezondheids- en weersomstandigheden dit toelaten. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de cursus op een latere datum gepland. Als het minimumaantal deelnemers niet wordt gehaald, wordt de cursus uitgesteld. Als de voorgestelde verschuivingsdata u niet uitkomen, kunt u restitutie van de betaalde bedragen aanvragen.

6.3 Gevallen van overmacht

De klant en het toeristenbureau hebben het recht om het contract voor aanvang van de dienst te annuleren zonder annuleringskosten te betalen wanneer een annulering of wijziging wordt opgelegd door een geval van overmacht, zoals – bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot het optreden van een natuurramp, een gewapend conflict, een arbeidsconflict, een dwingend bevel van de overheid, een onderbreking van het vervoer, een bedrijfsongeval – d.w.z. het optreden van een onvoorzienbare gebeurtenis waarover wij geen controle hebben en die ondanks onze inspanningen om ons ertegen te verzetten onmogelijk kan worden overwonnen.

De partij die zich beroept op overmacht in verband met een gebeurtenis als hierboven bedoeld, moet de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op duidelijke, begrijpelijke en duidelijke wijze op een duurzame gegevensdrager op de hoogte stellen. De partijen kunnen met elkaar overleggen, voor zover mogelijk voordat de dienst wordt verleend, om te goeder trouw te overwegen of het contract moet worden voortgezet of beëindigd. De partij die wordt benadeeld door de niet-nakoming van de verplichting die door de desbetreffende gebeurtenis is verhinderd, heeft het recht de dienst zonder opzeggingstermijn te beëindigen. In toepassing van artikel 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek bestaat er geen recht op schadevergoeding of rente.

 

6.4 Restitutie bij annulering

Tenzij het toeristenbureau en de klant overeenkomen de dienst uit te stellen, zal het toeristenbureau in geval van annulering en in overeenstemming met de voorwaarden van artikel R211-10 van het Franse Wetboek voor Toerisme, de restitutie uitvoeren zoals vereist onder II en III van artikel L. 211-14 of onder I van artikel L. 211-14 van het Franse Wetboek voor Toerisme. 211-14 of, onder I van artikel L. 211-14, alle door of namens de reiziger gedane betalingen terugbetalen, verminderd met de van toepassing zijnde annuleringskosten. Deze terugbetalingen aan de reiziger geschieden zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de annulering van het contract.

 

7. Boekingswijzigingen

 

7.1 Voor inkomende producten:

Daling van het aantal personen: bij een daling van het aantal personen één maand voor de vakantiedatum wordt een herberekening van de reissom overwogen. In het geval van een vermindering van het aantal deelnemers minder dan 20 werkdagen voor de datum van de vakantie, zullen de totale kosten van de vakantie zoals eerder bepaald verschuldigd zijn. Er wordt geen terugbetaling overwogen, tenzij dit vooraf is overeengekomen. Toename van het aantal deelnemers: het contract is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als het uiteindelijke aantal deelnemers groter is dan het vooraf vastgestelde aantal, is de Dienst voor Toerisme van Millau niet verplicht deze deelnemers te accepteren. Het kan echter wel een vervangende dienst aanbieden. Wijziging van het programma door de klant: elke wijziging van het programma op verzoek van de klant moet schriftelijk worden meegedeeld en maakt het voorwerp uit van een nieuw contract. Wijziging van het programma door de Dienst voor Toerisme van Millau: de uurroosters en menu’s in het programma zijn slechts indicatief en kunnen worden gewijzigd volgens de eisen van de dienstverleners. Het toeristenbureau van Millau behoudt zich het recht voor om het programma en de volgorde van de bezoeken op elk moment te wijzigen, in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover het geen controle heeft.

 

7.2 Voor toeristische activiteiten en evenementen georganiseerd door het Office du Tourisme de Millau Grands Causses:

In overeenstemming met artikel L211-13 van het Wetboek voor Toerisme kan het Office du Tourisme voor aanvang van de dienst eenzijdig de clausules van het contract wijzigen, met uitzondering van de prijs, in overeenstemming met artikel L211-12 van het Wetboek voor Toerisme. Een eenzijdige wijziging door het toeristenbureau is mogelijk zonder verzet van de klant als het gaat om een kleine wijziging die in het contract is voorzien (weersomstandigheden, aantal deelnemers, beschikbaarheid van de dienstverlener volgens zijn ambacht, of landbouwactiviteit…) EN de klant zo snel mogelijk duidelijk en schriftelijk wordt geïnformeerd.

Als het contract wordt opgezegd en de klant niet akkoord gaat met een andere dienst, betaalt het toeristenbureau alle door de klant gedane betalingen zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de opzegging van het contract terug, onverminderd schadevergoeding op grond van artikel L 211-17 van het Wetboek voor Toerisme.

7.3 Voor individuele sportvakanties:

Wijziging door het toeristenbureau van Millau Grands Causses:

Deze cursussen worden alleen georganiseerd als de gezondheids- en weersomstandigheden dit toelaten. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de cursus op een latere datum gepland. Ook als het minimumaantal deelnemers niet wordt gehaald, wordt de cursus uitgesteld. Als de voorgestelde data voor uitstel u niet schikken, kunt u om terugbetaling van de betaalde bedragen vragen.

Wijziging door de klant:

Als de klant zijn of haar verbintenis meer dan twee maanden van tevoren wil wijzigen, of binnen een periode van minder dan twee maanden op vertoon van een medische verklaring waaruit blijkt dat een blessure deelname onmogelijk maakt, kan hij of zij om uitstel van deze dienst vragen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

8. Te laat komen

 

8.1 Voor toeristische activiteiten en evenementen georganiseerd door het toeristenbureau van Millau Grands Causses:

Wanneer voor een dienst een precieze tijd en plaats voor aanvang van de dienst zijn aangegeven, dient de klant in geval van vertraging zo snel mogelijk het toeristenbureau telefonisch te informeren op 05.65.60.02.42 tijdens de kantooruren of de gids, op het telefoonnummer dat op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Alle niet-gebruikte diensten als gevolg van deze vertraging blijven verschuldigd en kunnen geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

8.2 Voor inkomende producten

In geval van onmogelijkheid, verlate aankomst of verhindering op het laatste moment, verplicht de klant zich om de dienstverlener te informeren waarvan het adres en telefoonnummer op de voucher staan vermeld. Het bezoek wordt ingekort of de oorspronkelijke duur wordt gehandhaafd, afhankelijk van de beschikbaarheid van de dienstverlener.

 

 

9. Overdracht van het contract

In overeenstemming met artikelen L211-11 en R211-7 van het Wetboek voor Toerisme kan de klant, zolang het contract geen effect heeft gehad, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de dienst en op elke manier die het verkrijgen van een ontvangstbevestiging mogelijk maakt, het Office du Tourisme informeren over de overdracht van het contract aan een andere persoon die voldoet aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op dit contract en die voldoet aan dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke klant voor het uitvoeren van de dienst.

In geval van overdracht zijn de klant en de cessionaris hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het saldo van de prijs, evenals voor alle kosten, vergoedingen of andere aanvullende kosten die voortvloeien uit deze overdracht. De TO zal informeren over de werkelijke kosten van de opdracht, die niet onredelijk mogen zijn en niet hoger mogen zijn dan de kosten die daadwerkelijk door de TO zijn gemaakt als gevolg van de opdracht van het contract.

 

10. Verantwoordelijkheden

Het VVV-kantoor dat toeristische diensten aanbiedt aan een klant is de enige gesprekspartner van de klant en is verantwoording verschuldigd aan de klant voor de uitvoering van de bestelde diensten en de verplichtingen die voortvloeien uit deze bijzondere verkoopvoorwaarden. Het bureau is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten die in het contract zijn voorzien, ongeacht of deze diensten door het bureau zelf worden uitgevoerd of door andere dienstverleners bij wie het bureau rechtstreeks de opbrengst van de verkoop int, en is verplicht om hulp te bieden aan klanten in moeilijkheden in overeenstemming met de voorwaarden van artikel R221-10 (nuttige informatie over gezondheidsdiensten, lokale autoriteiten en consulaire bijstand, het voeren van langeafstandsgesprekken en het vinden van andere reisdiensten). Het VVV-kantoor kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verkoop die is gesloten tussen de klant en een dienstverlener die gebruik maakt van de EXPLORE MILLAU marktplaats, als deze laatste zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden heeft gepubliceerd op zijn productblad.

Het VVV-kantoor kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor boekingsfouten die te wijten zijn aan de klant of die het gevolg zijn van uitzonderlijke en onvermijdbare omstandigheden, voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de bestelde diensten in een geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 6.4 van deze CPV, de handeling van het VVV-kantoor of de dienstverlener die de bestelde diensten heeft geleverd.4 van deze CPV, de handeling van een derde, slechte nakoming van zijn verplichtingen door de klant, of in geval van schuld van de klant.

De klant stelt de TO zo spoedig mogelijk, rekening houdend met de omstandigheden van het geval, in kennis van elk gebrek aan overeenstemming dat wordt vastgesteld tijdens de uitvoering van een reisdienst die deel uitmaakt van het contract. De TO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of een onderbreking van de verbinding van de klant tijdens het inchecken, het boeken of het betalingsproces.

Als een van de reisdiensten niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd, zal de TO de non-conformiteit verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de omvang van de non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten. Als het toeristenbureau de non-conformiteit niet binnen de door de klant gestelde redelijke termijn verhelpt, kan de klant de non-conformiteit zelf verhelpen en aanspraak maken op vergoeding van de noodzakelijke kosten.

De programma’s van het toeristenbureau zijn afhankelijk van de openingsdagen en -tijden van de verschillende monumenten, musea en etablissementen. In geval van een onvoorziene sluiting kan het Office du Tourisme in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van een programma buiten zijn schuld.

Het VVV-kantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van de bestelde diensten of voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van de verplichtingen die zijn vastgelegd in deze algemene verkoopvoorwaarden, in aanwezigheid van toevallige gebeurtenissen, overmacht, slechte prestaties of fouten van de klant, of onvoorziene en onoverkomelijke handelingen van een derde partij die geen verband houden met de levering van de diensten.

 

11. Verzekering

Tijdens het reserveren biedt het toeristenbureau u de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten voor bepaalde diensten. Wij verzoeken u te controleren of u niet elders van deze dekking profiteert. Het informatiedocument met de belangrijkste verzekeringsdekking en uitsluitingen is op aanvraag verkrijgbaar bij het toeristenbureau.

In andere gevallen nodigen we u uit om te controleren of u ook van deze garanties profiteert bij de verzekeraar van uw keuze, waarmee u rechtstreeks contact moet opnemen in het geval van een schadegeval, anders dan met betrekking tot de volledige aansprakelijkheid van het toeristenbureau, voor of tijdens de service om de juiste procedure in gang te zetten.

 

12. Bescherming van persoonlijke gegevens

Het VVV-kantoor verzamelt waarschijnlijk persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de computerverwerking van uw registratie, de follow-up daarvan, het versturen van nieuwsbrieven, promoties en verzoeken of in het kader van kwaliteitsenquêtes (via e-mails, sms-berichten, telefoongesprekken en post). U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven door te klikken op de hyperlink die hiervoor onderaan elke communicatie staat, door een e-mail te sturen naar contact@ot-millau.fr, of per post naar Office de Tourisme de Millau Grands Causses, 1 place du Beffroi 12100 MILLAU, onder overlegging van een identiteitsbewijs.

In overeenstemming met de RGPD beschikt u over het recht van toegang en rectificatie, bijwerking, overdraagbaarheid en verwijdering van uw persoonsgegevens, dat u kunt uitoefenen bij de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Office de Tourisme de Millau Grands Causses, 1 place du Beffroi 12100 MILLAU EN per e-mail bij de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens contact@ot-millau.fr. Tenzij u ons op de hoogte stelt van het tegendeel met betrekking tot een beperking van of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behouden wij ons het recht voor om deze informatie te gebruiken om u diverse bovengenoemde documenten toe te sturen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

 

13. Intellectuele eigendom / foto’s / illustraties

De foto’s, plattegronden en illustraties in de brochures en/of op de website zijn illustratief en niet contractueel bindend. Elke reproductie of commercieel of niet-commercieel gebruik van deze elementen is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het herhaaldelijk en systematisch extraheren van beschermde of niet-beschermde elementen van de website www.millau-viaduc-tourisme.fr waardoor het toeristenbureau van Millau Grands Causses of een van zijn dienstverleners of leveranciers op enigerlei wijze wordt benadeeld, is eveneens verboden.

 

14. Archivering van het contract

Ieder contract dat met de klant wordt gesloten en dat overeenkomt met een bestelling van meer dan 120 euro inclusief belasting, wordt door de TO gearchiveerd voor een periode van 10 jaar, overeenkomstig de artikelen L213-1, R213-1 en R213-2 van de consumentenwetgeving.

De TO archiveert deze informatie en legt op verzoek van de klant een kopie van het contract over.

 

15. Klachten / Geschillen

Deze CPV vallen onder het Franse recht.

Elke klacht met betrekking tot een dienst moet worden verzonden naar het Office de Tourisme de Millau Grands Causses per e-mail: contact@ot-millau.fr OF per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 7 dagen na het einde van de geleverde dienst.

In de klacht moeten de feiten van de klacht, de datum van de dienst en het bestelnummer worden vermeld.

Na het voorleggen van de zaak aan onze marketingafdeling en bij het uitblijven van een bevredigend antwoord van de marketingafdeling binnen 60 dagen of als het ontvangen antwoord niet bevredigend is, kan de klant een beroep doen op de Ombudsman voor Toerisme en Reizen (www.mtv.travel).

Als de verkoop online heeft plaatsgevonden, kan de klant gebruikmaken van het platform op de website https://webgate.ec.europa.eu/odr om zijn geschil te beslechten.

In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geschikt, valt dit uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Millau in het geval van een rechtspersoon, en in het geval van een particulier wordt de bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbank in overeenstemming met artikel L141-5 van de consumentenwet.

 

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden van het toeristenbureau Millau Grands Causses en deze te aanvaarden.

 

MILLAU GRANDS CAUSSES TOURIST OFFICE

1 Place du Beffroi – 12100 MILLAU

Tel. : 05 65 60 02 42

contact@ot-millau.fr

Website : www.explore-millau.com

Marktplaats : www.explore-millau.com/réserver

Immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM012120017

L’Office de Tourisme Millau Grands Causses is gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AXA France IARD, 26 Rue Drouot, 750009 Parijs – en heeft een financiële garantie bij APST, 15 Avenue Carnot, 75017 Parijs.

Intracommunautaire btw: FR89429527989

N°SIRET: 42952798900025 – Code APE: 7990Z

Het bezoek voortzetten

Sluiten